Program księgowy Krawiec FS (program księgowy dla stowarzyszeń, program księgowy dla fundacji)

Stowarzyszenie Absolwentów I LO w (...) rozpoczęło pracę z programem KRAWIEC FS w marcu 2015 r.

Szukaliśmy dobrego, ale niedrogiego programu, który zaspokoi potrzeby Stowarzyszenia, wynikające z obowiązku prowadzenia pełnej rachunkowości. Przetestowaliśmy program księgując dokumenty za rok 2014 i sporządzając za ten okres bilans oraz rachunek zysków i strat. Uważamy, że program spełnił nasze oczekiwania.

---
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia, Janina - Skarbnik

Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej

Od 1 października 2018, jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązane są do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej.

Więcej…

CIT-8(26) za 2018

W roku 2019, dochód / stratę osiągnięte począwszy od 1 stycznia 2018 roku, rozliczyć należy na formularzu CIT-8 w wersji 26.

Więcej…

Jeśli chcesz otrzymywać od nas powiadomienia o wydanych aktualizacjach, nowych produktach, czy promocjach, dopisz swój adres do listy odbiorców biuletynu informacyjnego.
Po wciśnięciu "Wyślij" poczekaj chwilę na komunikat potwierdzający.