Program księgowy Krawiec FS (program księgowy dla stowarzyszeń, program księgowy dla fundacji)

Program Krawiec FS

Krawiec FS - program księgowy dla Stowarzyszeń, program księgowy dla Fundacji. Kompletny system do prowadzenia pełnej księgowości Organizacji Pozarządowych, Fundacji i Stowarzyszeń - szczegółowy opis programu.

Wymagania aplikacji:

Do swojej pracy, Krawiec FS potrzebuje systemu operacyjnego z rodziny Windows (począwszy od Windows XP z dodatkiem SP3) oraz takich jego składników jak:

 • .NET Framework 4.0
 • SQL Server Compact 4.0 SP1
 • Windows Installer 4.5

W procesie instalacji, program sprawdzi i ewentualnie doinstaluje brakujące elementy, bezpośrednio ze stron ich producentów.

Przebieg instalacji:

 1. Pobierz plik programu i zapisz go na dysku swojego komputera.
 2. Zapisany plik jest spakowanym archiwum zip, wypakuj więc jego zawartość do wybranego katalogu. Jaki katalog wybrać? O tym za chwilę.
 3. Uruchom plik setup.exe, aby rozpocząć instalację programu.

Ikona programu KrawiecProces instalacji jest automatyczny, a po jego zakończeniu, menu Start oraz Pulpit Twojego komputera zyska ikonkę uruchamiającą programu Krawiec.

Powróćmy teraz do tematu katalogu. Jego wybór musi być przemyślany, a lokalizacja nie może być tymczasowa. Dlaczego? W przyszłości, program będzie aktualizowany do nowszych wersji, co w przypadku programów do prowadzenia księgowości jest wręcz niezbędne. Aktualizacje wymagają natomiast uruchamiania z katalogu, z którego zainstalowaliśmy program po raz pierwszy. I to jest właśnie powód, dla którego wybór odpowiedniego katalogu jest tak istotny.

Jaki więc katalog wybrać? Proponujemy utworzenie dwóch katalogów, bezpośrednio na dysku "C:\"

Pierwszy katalog to "C:\Krawiec", a w nim drugi, o nazwie "Instalacja".
Czyli "C:\Krawiec\Instalacja", będzie naszym katalogiem, do którego wypakowujemy zawartość pobranego archiwum programu.

Pozostaje sprawa katalogu "C:\Krawiec". Po instalacji, podczas pierwszego uruchomienia, program zapyta o katalog - przestrzeń roboczą programu, w której docelowo będą umieszczane dane obsługiwanych podmiotów. Wskażemy wówczas katalog "C:\Krawiec".

Zaproponowany sposób organizacji ma tą zaletę, że wszystkie dane dotyczące programu, będą w jednym miejscu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że jego lokalizacja (bezpośrednio na dysku C:\), omija ewentualne ograniczenia nakładane przez system operacyjny.

Aktualizacja:

Proces aktualizacji programu przebiega w taki sam sposób jak jego instalacja i nie ma on wpływu na istniejące dane księgowe obsługiwanych jednostek. Pomimo tego faktu, zaleca się uruchomienie procesu utworzenia archiwum danych, przed instalacją nowej wersji programu.

Jak już zostało wspomniane, plik setup.exe aktualizujący w tym przypadku naszą aplikację, należy uruchomić z tego samego katalogu, z którego nastąpiła pierwsza instalacja programu... czytaj więcej

 


Masz problem z instalacją? Przeprowadzimy ją zdalnie na Twoim komputerze!

Zainstaluj TeamViewer i napisz do nas: soft (małpeczka) fundacjabaltica (kropeczka) pl


 

  2015.1.7.2(Produkcyjna)

Status: Produkcyjna Data wydania: piątek, 21, sierpień 2015 10:40 Przeglądano: 114 razy

Krawiec FS

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2015.1.7.2

 • Zapewniono zgodność z systemem Windows 10.
 • Wprowadzono szereg drobnych poprawek i modyfikacji.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2015.1.7.1

 • W sekcji „Obroty kont”, dodano możliwość ukrycia kont bez obrotów i z zerowym saldem końcowym.
 • Poprawiono mechanizm tworzący zestawienia operacji kas i banków.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2015.1.6.1

 • Dodano możliwość automatycznego utworzenia i obsługę kont zespołu 9 (dodatkowy, wyizolowany zespół dedykowany kontom pozabilansowym).

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2015.1.5.1

 • Dodano nowe zestawienia finansowe - bilans, RZiS, przystosowane dla mikro jednostek.
 • Dodano mechanizm, umożliwiający utworzenie nowego zestawienia finansowego, na podstawie zestawienia wzorcowego.
 • Zestawienia finansowe zyskały nowy element budowy reguły wyliczania wyniku - suma sald końcowych, podrzędnych kont analitycznych.
 • Tworzenie reguły wyliczania wyniku (zestawienia finansowe), wzbogacono o podgląd kolumny obrotu konta w danym miesiącu i narastająco od początku roku

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2015.1.4.6

 • Dodano nowe środowiska pracy. Teraz, podczas tworzenia nowej jednostki, do dyspozycji mamy trzy Plany Kont: dla organizacji bez działalności gospodarczej, dla organizacji prowadzących DG, oraz dla firm PHU. Plany kont powiązane są z zestawieniami finansowymi oraz szablonami księgowań, tworząc kompletne rozwiązania.
 • Dodano możliwość edycji wprowadzonych dokumentów.
 • Dodano możliwość usuwania księgowań przypisanych do dokumentu podczas jego edycji.
 • Dla dokumentów zawierających wiele pozycji takich jak wyciągi bankowe (WB) oraz raporty kasowe (RK), wprowadzono możliwość wyboru, czy kasowanie dotyczyć ma jednej, czy wszystkich pozycji.
 • Zmieniono sposób wprowadzania WB oraz RK. Żegnaj tabelko z czerwonym wykrzyknikiem! Teraz zrobimy to szybciej, za pomocą klawisza TAB i Enter.
 • Teraz, dla polecenia księgowania (PK), sami określamy daty "zaksięgować pod", sporządzenia i zatwierdzenia. Nie trzeba już cofać daty systemowej, aby księgować PK z wcześniejszych okresów.!
 • Poprawiono mechanizm księgowania i jednoczesnego tworzenia pdf dokumentu PK.
 • Poprawiono błędny mechanizm selekcji kont, wykorzystywany do podglądu i tworzenia dokumentów pdf, zawierających dane o ich obrotach.
 • Zbiorcza tabela obrotów kont zyskała kolumnę z opisami dokumentów.
 • Zoptymalizowano komunikację z bazą danych dla systemu Windows 8

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2015.1.4.5

 • Wersja uzyskuje wewnętrzny certyfikat zgodności 2015.
 • Wprowadzono szereg drobnych poprawek i modyfikacji.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2014.1.4.4

 • Zwiększono czytelność mechanizmu usuwania kont - wylistowane zostały podstawowe powiązania danego konta w systemie.
 • Poprawiono bezpieczeństwo obsługi Dziennika Chronologicznego.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2014.1.4.3

 • Dodano możliwość decydowania, czy po księgowaniu dokumentu ma zostać rozpoczęty proces przeliczania Dziennika Chronologicznego i Planu Kont. Do tej pory proces przeliczania uruchamiał się automatycznie uniemożliwiając bardzo szybkie księgowanie kolejnych dokumentów.
 • Dla ręcznego wprowadzania bilansu otwarcia, wyłączono mechanizm zerujący kwotę Ma przy wprowadzaniu kwoty Wn i odwrotnie. Mechanizm nie pozwalał na jednoczesne wprowadzenie kwoty strony Ma oraz Wn dla kont aktywno-pasywnych.
 • Do wydruku obrotów danego konta wprowadzono jego nazwę oraz narastające podliczanie sumy kontrolnej.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2014.1.4.2

 • Uwolniono program - wyłączono konieczność autoryzacji pobranej wersji demo.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2014.1.4.1

 • Wersja uzyskuje wewnętrzny certyfikat zgodności 2014.
 • Dodano możliwość wyłączenia sprawdzania poprawności numeru NIP podczas wprowadzania lub edycji danych kontrahenta.
 • W Planie Kont, dodano możliwość zdejmowania/zakładania "blokady księgowania" podczas edycji konta.
 • Poprawiono ergonomiczność sekcji "regulacja należności/zobowiązania" używanej podczas księgowania dokumentów oraz tworzenia szablonów księgowań.
 • Wprowadzono szereg drobnych poprawek i modyfikacji.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2013.1.3.2

 • Dodano możliwość importu archiwów bezpośrednio z nośników niezapisywalnych.
 • Usunięto niewłaściwe zachowanie aplikacji podczas przeliczania pozycji dziennika chronologicznego.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2013.1.3.1

 • Dodano możliwość prostego przekształcania kont analitycznych w syntetyczne.
 • Usunięto problem - podczas przeglądania szczegółów konta w sekwencji konto analityczne -> lista kont -> konto syntetyczne -> lista kont, to pierwsze traciło wizualne oznaczenie konta analitycznego. Błąd nie miał wpływu na poprawność działania aplikacji ale... błędem był.
 • Usunięto problem - nowe konto nie tworzyło się automatycznie w innych, otwartych latach obrotowych, przysparzając nam dodatkowej pracy.
 • Dodano mechanizmy synchronizujące konta otwartych lat obrotowych.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2013.1.2.3

 • Usunięto niewłaściwe zachowanie aplikacji podczas automatycznego podpowiadania numerów dla nowych kont rozrachunkowych kontrahentów (powyżej 10-ciu).

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2013.1.2.2

 • Ujednolicono system prezentacji liczb powyżej 999,99
 • Usunięto niewłaściwe zachowanie aplikacji podczas importu archiwów z innych platform.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2013.1.2.1

 • Zestawienia finansowe
  We wzorcowych zestawieniach finansowych o nazwie „Rachunek zysków i strat”, skorygowano reguły wyliczeń pozycji. Odwołania do sald końcowych konta zmieniono na odwołania do obrotów edytowanego miesiąca narastająco. Zmiana „znieczula” zestawienia na przeksięgowania na wynik finansowy, kiedy konto zyskuje zerowe saldo końcowe.
 • Wzorcowy plan kont dla Fundacji i Stowarzyszeń
  Zmodyfikowano opis konta nr 840, wykorzystywany przy budowie dokumentu „Polityki rachunkowości”. Rozbudowano analitykę do konta 840.
 • Szablony księgowań
  Dodano nowe szablony księgowań
 • Szablony księgowań
  Poprawiono styl wyświetlania komunikatu o braku szablonów
 • Szablony księgowań
  Dodano możliwość edycji opisu bezpośrednio w polach tworzonej lub edytowanej definicji szablonu.
 • Księgowanie dokumentów
  W zakładce „Użyj szablonu”, zaznaczono domyślny filtr podglądu na „wszystkie”. Po pierwszym użyciu, w danej sesji roboczej, filtr zapamięta ostatnie ustawienie użytkownika.
 • Księgowanie dokumentów
  Poprawiono mechanizm wyboru, możliwego do rozliczenia, rodzaju dokumentu (zobowiązanie, należność). Mechanizm nie był wyzwalany podczas pracy automatycznych podpowiedzi strony księgowania i kwoty.
 • Księgowanie dokumentów
  W oknie tworzenia szablonu księgowania z utworzonego dekretu, dodano możliwość bezpośredniej edycji opisu pozycji tabeli.
 • Zarządzanie edytowanym okresem
  W tabelach dotyczących lat obrotowych oraz ich miesięcy, wyróżniono kolorem rekordy aktualnie edytowanego okresu.

W artykule Aktualizacja programu i zasady wersjonowania, szczegółowo opisano przyjęty system nadawania numerów poszczególnym wersjom programu.

Koszyk jest pusty