Program księgowy Krawiec FS (program księgowy dla stowarzyszeń, program księgowy dla fundacji)

Program Krawiec FK

Wymagania aplikacji:

Do swojej pracy, Krawiec FK potrzebuje jedynie systemu operacyjnego z rodziny Windows (począwszy od Windows XP z dodatkiem SP3) oraz takich jego składników jak:

 • .NET Framework 4.0
 • SQL Server Compact 4.0 SP1
 • Windows Installer 4.5

W procesie instalacji, program sam sprawdzi i ewentualnie doinstaluje brakujące elementy, bezpośrednio ze stron ich producentów.

Przebieg instalacji:

 1. Pobierz plik programu i zapisz go na dysku swojego komputera.
 2. Zapisany plik jest spakowanym archiwum zip, wypakuj więc jego zawartość do wybranego katalogu.
 3. Uruchom plik setup.exe, aby rozpocząć instalację programu.

Ikona programu KrawiecProces instalacji jest automatyczny, a po jego zakończeniu, menu Start oraz Pulpit Twojego komputera zyska ikonkę uruchamiającą programu Krawiec.

 


W tym temacie przygotowany został poradnik filmowy

Instalacja programu Krawiec FK

Omówiono utworzenie folderu, przestrzeni roboczej dla programu, pobranie i zapisanie pliku instalatora na swoim komputerze oraz proces instalacji programu.


 

Pobierz najnowszą wersję programu:

  2019.9.5.1(Produkcyjna)

Status: Produkcyjna Data wydania: wtorek, 09, lipiec 2019 10:45 Przeglądano: 351 razy

Krawiec FK

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2019.9.5.1

 • Dodano obsługę nowej wersji pliku JPK-FA(2), obowiązującego od lipca 2019 roku.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2019.9.4.1

 • Dodano nową wersję zeznania podatkowego CIT-8(27).
 • Dodano nowe wersje deklaracji VAT-7(19), VAT-7K(13).

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2019.9.3.2

 • Aktualizacja techniczna.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2019.9.3.1

 • Dodano nową wersję deklaracji podatkowej CIT-8(26) za rok 2018 wraz z wyborem okresu podliczania.
 • Poprawiono zmianę osoby sprawdzającej merytorycznie, podczas edycji dokumentu.
 • Na wydrukach PK, poprawiono pola osoby sprawdzającej i sporządzającej dokument.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2018.9.2.2

 • Zaktualizowano schematy tworzenia plików xml dla deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12). Obowiązujące od 28 sierpnia 2018 roku wersje to odpowiednio v1-1E oraz v1-2E.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2018.9.2.1

 • Dodano nowe wersje deklaracji VAT-7(18), VAT-9M(8), VAT-8(9) obowiązujące począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 roku oraz VAT-7K(12) obowiązującą począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 roku.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2018.9.1.3

 • Poprawiono algorytm (VAT-7) obsługujący dokumenty, w których VAT należny podlega jednoczesnemu odliczeniu.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2018.9.1.2

 • Widzisz, że wydano nowe aktualizacje, ale nie widzisz przycisku „Aktualizuj teraz”? Problem został rozwiązany, ale jak zaktualizować program, skoro brak przycisku… napisz do nas wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. – podeślemy instrukcję wykonania.
 • Skorygowano zakres pobieranych danych dla poz. 45 i 46 deklaracji VAT-7.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2018.9.1.1

 • Dodano obsługę kolejnych plików JPK, obowiązujących wszystkie jednostki począwszy od miesiąca lipca 2018.
 • Wyodrębniono nową sekcję plików JPK, grupując ich tworzenie w jednym miejscu.
 • Dodano nowe deklaracje (VAT, CIT) do sekcji deklaracji elektronicznych.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2018.8.1.7

 • Wprowadzono szereg ważnych zmian.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2018.8.1.6

 • Dokument, przesłany do systemu e-Deklaracje, otrzymał status 408? Zaktualizuj program.
 • Zoptymalizowano obsługę otwartych połączeń z bazą danych.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2018.8.1.1

 • Dodanie nowej sekcji "e-Deklaracje". Wprowadzenie dodatkowego formatu zapisu deklaracji do pliku xml, umożliwiającego elektroniczną wysyłkę dokumentu do systemu e-Deklaracje.
 • Dodanie nowej sekcji "Bramka e-Deklaracje", umożliwiającej wysyłanie dokumentów elektronicznych do systemu e-Deklaracje2 oraz odbieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
 • Plik JPK-VAT - wdrożenie nowych wytycznych w sprawie uzgadniania deklaracji z plikiem.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2018.7.2.2

 • Wprowadzono zmiany w sposobie generowania wierszy rozliczających różnicę z zaokrągleń dla pliku JPK-VAT, wymuszone aktualizacją platformy Ministerstwa Finansów w zakresie walidacji przesyłanych plików.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2018.7.2.1

 • Dodanie nowych wersji deklaracji CIT-8(25), CIT-8/O(12), VAT-9M(7) oraz nowej wersji pliku JPK-VAT(3), obowiązujących od 1 stycznia 2018.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2017.7.1.5

 • Wprowadzono nowe zestawienia finansowe - Bilans oraz RZiS zgodne z załącznikiem nr 6 Ustawy o Rachunkowości.
 • Zaimplementowano szereg kluczowych poprawek.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2017.7.1.4

 • JPK - zmodyfikowano obsługę pustych pól opcjonalnych.
 • JPK-VAT usunięto nieprawidłowości w funkcji generującej wiersze korygujące.
 • Synchronizacja z aktualizacją systemu Microsoft Windows.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2017.7.1.3

 • Synchronizacja z aktualizacją KB4015217 systemu Microsoft Windows.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2017.7.1.2

 • Poprawiono wyliczanie dla pól 48, 49, 55 oraz 64 deklaracji CIT-8.
 • Dodano komunikat informujący o przekroczeniu maksymalnych kwot odliczeń w deklaracji CIT-8.
 • Z uwagi na operacje np. WNT, włączono widoczność sekcji „Ewidencja zakupów VAT” dla płatników zwolnionych podmiotowo.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2017.7.1.1

 • Program zyskał obsługę podatku dochodowego, deklaracji CIT-8 oraz CIT-8/O.
 • Umożliwiono sumowanie obrotów wielu kont w jednej pozycji deklaracji VAT lub zeznania CIT.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2017.6.2.1

 • Dodano najnowsze deklaracje VAT dla płatników czynnych: VAT-7(17), VAT-7D(8), VAT-7K(11).
 • Dodano najnowsze deklaracje VAT dla płatników zwolnionych podmiotowo: VAT-8(8), VAT-9M(6).

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2016.6.1.1

 • Dodano obsługę pliku JPK-VAT, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT.
 • Automatyczne wypełnianie deklaracji z rejestrów VAT rozbudowano o pobieranie dodatkowych wartości bezpośrednio z planu kont.
 • Poprawiono edycję pozycji podczas wprowadzania dokumentów WB i RK.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2016.5.1.2

 • Usunięto błąd pojawiający się przy próbie wprowadzenia pierwszego dokumentu sprzedaży.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2016.5.1.1

 • Zautomatyzowano proces aktualizacji programu – krótki wpis duża zmiana.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2016.4.1.1

 • Fakturowanie – program zyskał możliwość budowania faktur sprzedaży zawierających szczegółowe pozycje towarów i usług. Możliwość definiowania sposobu wyliczania dokumentów od netto lub brutto. Dodatkowe pola tekstowe na wydrukach pdf. Możliwość uproszczonego wprowadzania dokumentów sprzedaży.
 • Katalog towarów i usług – możliwość definiowania towarów i usług na potrzeby sprawnego wystawiania dokumentów sprzedaży.
 • Wprowadzanie dokumentów zyskało automatykę podpowiadania dla pola opisu.
 • Możliwość wskazania, innej niż operator, osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie merytoryczne dokumentu.
 • Obroty kont - możliwość umieszczenia nazw kont na wydrukach zestawień obrotów i sald.
 • Rozbudowano dodawanie i edycję rodzaju dokumentu o możliwość ustawiania dodatkowych parametrów dla dokumentów sprzedaży.
 • Przebudowano sekcję zarządzania użytkownikami.
 • Poprawiono, zoptymalizowano kilka funkcji w tym mechanizm sprawdzania dostępnych/planowanych aktualizacji, który na niektórych komputerach powodował trudności z uruchomieniem aplikacji.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2016.3.4.1

 • Sekcja informacji „o programie” rozbudowana została o grupę „Aktualizacje”. Element prezentuje terminarz planowanej rozbudowy programu oraz informacje o nowych aktualizacjach.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2016.3.3.1

 • Zaktualizowano zestawienia finansowe RZiS oraz Bilansu.
 • Dodano najnowsze deklaracje VAT dla płatników czynnych: VAT-7(16), VAT-7D(7), VAT-7K(10).
 • Dodano najnowsze deklaracje VAT dla płatników zwolnionych podmiotowo: VAT-8(7), VAT-9M(5).

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2016.3.2.2

 • Poprawiono obsługę różnych formatów daty systemowej.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2016.3.2.1

 • Zmieniono układ Zestawienia obrotów i sald. Obecnie w czytelny sposób informuje nas o saldzie początkowym i końcowym konta (na koniec edytowanego miesiąca), obrotach miesiąca oraz narastająco od początku roku. Całość zyskała podsumowania salda początkowego i końcowego oraz obrotów miesięcznych i narastających. Wydruk zyskał przejrzystą formę i mniejszą ilość generowanych stron.
 • Sekcja "Obroty kont" zyskała grupę "Informacje dodatkowe" w której prezentowane są sumy obrotów za okres edytowanego miesiąca i narastająco od początku roku obrotowego oraz sumy salda początkowego i końcowego.
 • Zawężono zakres obliczania Salda końcowego do wyniku na koniec edytowanego miesiąca.
 • Informacje dodatkowe sekcji "Dziennik chronologiczny księgowań" rozbudowano o podsumowanie obrotów narastająco od początku roku obrotowego.
 • Usunięto nieprawidłowość polegającą na uwzględnianiu kwot księgowanych na kontach pozabilansowych w podsumowaniu obrotów dziennika chronologicznego.
 • Usprawniono budowę dekretu, tabela planu kont zyskała filtr wyboru konta poprzez składową nazwy.
 • Ułatwiono wskazanie wystawcy regulowanego dokumentu poprzez wybór w oknie dialogowym.
 • Przyśpieszono ładowanie dokumentów do rozliczenia.
 • W księdze dokumentów zmodyfikowano sposób wyboru kontrahenta na okienkowy z wygodnym filtrem wyszukiwania, możliwością dodania nowego bądź poprawienia danych istniejącego kontrahenta w trakcie wprowadzania jego dokumentu.
 • Przebudowano całą sekcję „Kontrahenci”, teraz dodawanie i edycja kontrahenta odbywa się poprzez okna dialogowe, rozbudowany został filtr wyboru.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2016.3.1.1

 • Program wzbogacono o pełną obsługę VAT podatników czynnych i zwolnionych podmiotowo.
 • Dodano sekcje: ewidencji zakupów oraz sprzedaży VAT.
 • Dodano sekcję deklaracji, a w niej obsługę VAT-7(15), VAT-7D(6), VAT-7K(9) dla podatników czynnych oraz VAT-8(6), VAT-9M(4) dla zwolnionych podmiotowo.
 • Nad całością czuwa intuicyjny panel konfiguracyjny, w którym dopasować możemy operacje występujące w jednostce oraz automatykę księgowań.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2015.2.1.1

 • "Rodzaje dowodów księgowych" wzbogacone zostały o możliwość jawnego przypisania do grupy "dowodów zakupu", "dowodów sprzedaży" oraz "inne".
 • Dodano nową sekcję "Sprzedaż" umożliwiającą oprócz podglądu dokumentów sprzedaży wygenerowanie "Ewidencji sprzedaży", zestawienia grupującego miesiące sprzedaży z podziałem na dni oraz narastającym podsumowaniem operacji z całego roku obrotowego.
 • Dodano nową sekcję "Konfiguracja programu" umożliwiającą określanie parametrów pracy programu.
 • Dodano mechanizm o nazwie "Wehikuł czasu", wspierający wprowadzanie do systemu okresów wstecznych.
 • Dodano możliwość zmiany ścieżek roboczych dla programu i edytowanej firmy.
 • Sekcja "Obroty kont" zyskała nowe zestawienie "Księgowania kont". Wystarczy teraz określić ich zakres aby uzyskać czytelny dokument zbiorczy.
 • Sekcja "Księga dokumentów" rozbudowana została o grupę "Operacje dodatkowe", a w niej przycisk "Odbuduj PK" umożliwiający hurtowe wygenerowanie pdf dla wszystkich zaksięgowanych PK roku obrotowego.
 • Zestawienia pdf zyskały możliwość określenia dowolnej daty utworzenia.
 • Zoptymalizowano prawie wszystkie wydruki zestawień pod kątem doboru i układu prezentowanych danych oraz zmniejszenia ilości generowanych stron.
 • Usunięto błąd zapisu zestawień pdf pojawiający się w sytuacjach, gdy przestrzeń robocza dla firmy wskazywała katalog z ograniczonymi prawami dostępu.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2015.1.9.1

 • Zmodyfikowano interfejs sekcji "Obroty kont". Możliwe do wykonania operacje dostępne są teraz ze wspólnego panelu. Dodano możliwość podglądu dokumentu będącego właścicielem danego zapisu księgowego.
 • Przebudowano sekcję "Dziennik Chronologiczny". Wydruki wzbogacono o dodatkowe dane podsumowujące. Sekcja zyskała grupę "Informacje dodatkowe", gdzie prezentowane są sumy księgowań miesiąca. Dodano możliwość podglądu dokumentu będącego właścicielem wybranego księgowania.
 • Usprawniono działanie okien wprowadzania i edycji pozycji WB i RK.
 • Usprawniono mechanizm budowy szablonu numeru dla segregatorów.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2015.1.8.1

 • Segregatory zyskują funkcjonalność dzienników tematycznych.
 • Dodano możliwość indywidualnej numeracji dokumentów w segregatorze z podpowiedzią kolejnego numeru.
 • Wprowadzono możliwość oznaczania segregatorów jako archiwalne (wyklucza z list rozwijanych wyboru segregatora, ułatwia wprowadzanie nowych dokumentów).
 • Zmodyfikowano interfejs graficzny obsługi segregatorów.
 • Księga dokumentów zyskuje nowy sposób obsługi i filtrowania dokumentów.
 • Dodano funkcje tworzące zestawienia z podziałem na okres, typ dokumentu czy przynależność do określonego segregatora.
 • Kasa i bank, sekcje te, otrzymały możliwość tworzenia raportów miesięcznych oraz blok informacji dodatkowych, ułatwiających kontrolę poprawności zapisów i księgowań.
 • Znacząco przyśpieszono przeliczanie raportów.
 • Miesiące roku obrotowego wyposażone zostały w możliwość wycofania operacji zamknięcia miesiąca, a sposób ich obsługi uległ uproszczeniu i zyskał większą czytelność.
 • Rok obrotowy, podobnie jak miesiące, zyskuje nowy interfejs obsługi.
 • Wprowadzono mechanizm tworzenia automatycznej kopii bezpieczeństwa na chwilę sprzed zamknięcia danego roku, co daje możliwość wycofania do okresu otwartego.
 • Wprowadzono wiele udogodnień zwiększając komfort pracy z programem.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2015.1.7.2

 • Zapewniono zgodność z systemem Windows 10.
 • Wprowadzono szereg drobnych poprawek i modyfikacji.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2015.1.7.1

 • W sekcji „Obroty kont”, dodano możliwość ukrycia kont bez obrotów i z zerowym saldem końcowym.
 • Poprawiono mechanizm tworzący zestawienia operacji kas i banków.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2015.1.6.1

 • Dodano możliwość automatycznego utworzenia i obsługę kont zespołu 9 (dodatkowy, wyizolowany zespół dedykowany kontom pozabilansowym).

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2015.1.5.1

 • Dodano nowe zestawienia finansowe - bilans, RZiS, przystosowane dla mikro jednostek.
 • Dodano mechanizm, umożliwiający utworzenie nowego zestawienia finansowego, na podstawie zestawienia wzorcowego.
 • Zestawienia finansowe zyskały nowy element budowy reguły wyliczania wyniku - suma sald końcowych, podrzędnych kont analitycznych.
 • Tworzenie reguły wyliczania wyniku (zestawienia finansowe), wzbogacono o podgląd kolumny obrotu konta w danym miesiącu i narastająco od początku roku

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2015.1.4.6

 • Dodano nowe środowiska pracy. Teraz, podczas tworzenia nowej jednostki, do dyspozycji mamy trzy Plany Kont: dla organizacji bez działalności gospodarczej, dla organizacji prowadzących DG, oraz dla firm PHU. Plany kont powiązane są z zestawieniami finansowymi oraz szablonami księgowań, tworząc kompletne rozwiązania.
 • Dodano możliwość edycji wprowadzonych dokumentów.
 • Dodano możliwość usuwania księgowań przypisanych do dokumentu podczas jego edycji.
 • Dla dokumentów zawierających wiele pozycji takich jak wyciągi bankowe (WB) oraz raporty kasowe (RK), wprowadzono możliwość wyboru, czy kasowanie dotyczyć ma jednej, czy wszystkich pozycji.
 • Zmieniono sposób wprowadzania WB oraz RK. Żegnaj tabelko z czerwonym wykrzyknikiem! Teraz zrobimy to szybciej, za pomocą klawisza TAB i Enter.
 • Teraz, dla polecenia księgowania (PK), sami określamy daty "zaksięgować pod", sporządzenia i zatwierdzenia. Nie trzeba już cofać daty systemowej, aby księgować PK z wcześniejszych okresów.!
 • Poprawiono mechanizm księgowania i jednoczesnego tworzenia pdf dokumentu PK.
 • Poprawiono błędny mechanizm selekcji kont, wykorzystywany do podglądu i tworzenia dokumentów pdf, zawierających dane o ich obrotach.
 • Zbiorcza tabela obrotów kont zyskała kolumnę z opisami dokumentów.
 • Zoptymalizowano komunikację z bazą danych dla systemu Windows 8

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2015.1.4.5

 • Wersja uzyskuje wewnętrzny certyfikat zgodności 2015.
 • Wprowadzono szereg drobnych poprawek i modyfikacji.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2014.1.4.4

 • Zwiększono czytelność mechanizmu usuwania kont - wylistowane zostały podstawowe powiązania danego konta w systemie.
 • Poprawiono bezpieczeństwo obsługi Dziennika Chronologicznego.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2014.1.4.3

 • Dodano możliwość decydowania, czy po księgowaniu dokumentu ma zostać rozpoczęty proces przeliczania Dziennika Chronologicznego i Planu Kont. Do tej pory proces przeliczania uruchamiał się automatycznie uniemożliwiając bardzo szybkie księgowanie kolejnych dokumentów.
 • Dla ręcznego wprowadzania bilansu otwarcia, wyłączono mechanizm zerujący kwotę Ma przy wprowadzaniu kwoty Wn i odwrotnie. Mechanizm nie pozwalał na jednoczesne wprowadzenie kwoty strony Ma oraz Wn dla kont aktywno-pasywnych.
 • Do wydruku obrotów danego konta wprowadzono jego nazwę oraz narastające podliczanie sumy kontrolnej.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2014.1.4.2

 • Uwolniono program - wyłączono konieczność autoryzacji pobranej wersji demo.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2014.1.4.1

 • Wersja uzyskuje wewnętrzny certyfikat zgodności 2014.
 • Dodano możliwość wyłączenia sprawdzania poprawności numeru NIP podczas wprowadzania lub edycji danych kontrahenta.
 • W Planie Kont, dodano możliwość zdejmowania/zakładania "blokady księgowania" podczas edycji konta.
 • Poprawiono ergonomiczność sekcji "regulacja należności/zobowiązania" używanej podczas księgowania dokumentów oraz tworzenia szablonów księgowań.
 • Wprowadzono szereg drobnych poprawek i modyfikacji.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2013.1.3.2

 • Dodano możliwość importu archiwów bezpośrednio z nośników niezapisywalnych.
 • Usunięto niewłaściwe zachowanie aplikacji podczas przeliczania pozycji dziennika chronologicznego.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2013.1.3.1

 • Dodano możliwość prostego przekształcania kont analitycznych w syntetyczne.
 • Usunięto problem - podczas przeglądania szczegółów konta w sekwencji konto analityczne -> lista kont -> konto syntetyczne -> lista kont, to pierwsze traciło wizualne oznaczenie konta analitycznego. Błąd nie miał wpływu na poprawność działania aplikacji ale... błędem był.
 • Usunięto problem - nowe konto nie tworzyło się automatycznie w innych, otwartych latach obrotowych, przysparzając nam dodatkowej pracy.
 • Dodano mechanizmy synchronizujące konta otwartych lat obrotowych.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2013.1.2.3

 • Usunięto niewłaściwe zachowanie aplikacji podczas automatycznego podpowiadania numerów dla nowych kont rozrachunkowych kontrahentów (powyżej 10-ciu).

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2013.1.2.2

 • Ujednolicono system prezentacji liczb powyżej 999,99
 • Usunięto niewłaściwe zachowanie aplikacji podczas importu archiwów z innych platform.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 2013.1.2.1

 • Zestawienia finansowe
  We wzorcowych zestawieniach finansowych o nazwie „Rachunek zysków i strat”, skorygowano reguły wyliczeń pozycji. Odwołania do sald końcowych konta zmieniono na odwołania do obrotów edytowanego miesiąca narastająco. Zmiana „znieczula” zestawienia na przeksięgowania na wynik finansowy, kiedy konto zyskuje zerowe saldo końcowe.
 • Wzorcowy plan kont dla Fundacji i Stowarzyszeń
  Zmodyfikowano opis konta nr 840, wykorzystywany przy budowie dokumentu „Polityki rachunkowości”. Rozbudowano analitykę do konta 840.
 • Szablony księgowań
  Dodano nowe szablony księgowań
 • Szablony księgowań
  Poprawiono styl wyświetlania komunikatu o braku szablonów
 • Szablony księgowań
  Dodano możliwość edycji opisu bezpośrednio w polach tworzonej lub edytowanej definicji szablonu.
 • Księgowanie dokumentów
  W zakładce „Użyj szablonu”, zaznaczono domyślny filtr podglądu na „wszystkie”. Po pierwszym użyciu, w danej sesji roboczej, filtr zapamięta ostatnie ustawienie użytkownika.
 • Księgowanie dokumentów
  Poprawiono mechanizm wyboru, możliwego do rozliczenia, rodzaju dokumentu (zobowiązanie, należność). Mechanizm nie był wyzwalany podczas pracy automatycznych podpowiedzi strony księgowania i kwoty.
 • Księgowanie dokumentów
  W oknie tworzenia szablonu księgowania z utworzonego dekretu, dodano możliwość bezpośredniej edycji opisu pozycji tabeli.
 • Zarządzanie edytowanym okresem
  W tabelach dotyczących lat obrotowych oraz ich miesięcy, wyróżniono kolorem rekordy aktualnie edytowanego okresu.

W artykule Aktualizacja programu i zasady wersjonowania, szczegółowo opisano przyjęty system nadawania numerów poszczególnym wersjom programu.

Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej

Od 1 października 2018, jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązane są do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej.

Więcej…

CIT-8(26) za 2018

W roku 2019, dochód / stratę osiągnięte począwszy od 1 stycznia 2018 roku, rozliczyć należy na formularzu CIT-8 w wersji 26.

Więcej…

Jeśli chcesz otrzymywać od nas powiadomienia o wydanych aktualizacjach, nowych produktach, czy promocjach, dopisz swój adres do listy odbiorców biuletynu informacyjnego.
Po wciśnięciu "Wyślij" poczekaj chwilę na komunikat potwierdzający.