Program księgowy Krawiec FS (program księgowy dla stowarzyszeń, program księgowy dla fundacji)

Aby dodać nowe konto księgowe, przechodzimy do sekcji "Plan kont", znajdującej się w zakładce „Księgowość → Ustawienia planu, dokumentów, segregatorów”.

Program Ksiegowy Krawiec - sekcja

W sekcji "Plan kont", rozwijamy Expander "Plan kont dla roku obrotowego nr (...)". W tym momencie widzimy strukturę naszego planu. Podgląd możemy zawęzić do konkretnego zespołu lub typu konta (syntetyczne, analityczne).

Przy rozbudowie planu kont obowiązują dwie podstawowe zasady:

  • nowe konto musi posiadać swoje konto nadrzędne,
  • konto nadrzędne musi być kontem syntetycznym.

Załóżmy, że chcemy rozbudować konto nr 520. Dla wygody, zawężamy podgląd do kont zespołu nr 5 i wybieramy konto nr 520 lewym przyciskiem myszki.

Program Ksiegowy Krawiec - wybór konta nadrzędnego

Jesteśmy teraz w trybie edycji konta nr 520, z którego wybieramy ikonkę "Dodaj konto podrzędne" (ikona nie będzie dostępna w przypadku edycji konta analitycznego).

Program Ksiegowy Krawiec - dodawanie konta podrzędnego

 W formularzu dodawania nowego konta, określamy kolejno jego parametry:

  • Nazwa konta - oficjalna nazwa konta. Warto tutaj zadbać o jednolity styl zapisów - mylące będzie wprowadzenie nazwy np. WIELKIMI LITERAMI. Aby zerknąć na styl sąsiednich kont, użyjmy Expandera "Rozwiń, aby zobaczyć obecną strukturę planu kont".
  • Numer konta tworzonego - wpisujemy jedynie cyfry. W trakcie wpisywania, pole "Podgląd kompletnego numeru", będzie na bieżąco aktualizowane.
  • Zaznaczamy rodzaj konta - konto syntetyczne, jeżeli planujemy dalszą jego rozbudowę lub analityczne, jeżeli zamierzamy bezpośrednio na nie księgować.
  • Blokada bezpośredniego księgowania - opcja aktywna tylko dla kont syntetycznych, pilnuje, aby w wirze pracy nie dokonywać księgowań na to konto. Włączenie blokady, nie eliminuje całkowicie możliwości bezpośrednich księgowań na tym koncie. Są one nadal możliwe ale wymagają już świadomego zaznaczenia opcji "zdejmij blokadę" (szerzej na ten temat w poradach dotyczących księgowania).
  • Bez przenoszenia salda końcowego na początkowe - zaznaczenie opcji blokuje przeniesienie salda końcowego konta na saldo początkowe nowego roku obrotowego.
  • Typ konta, konto rozrachunkowe - opcja aktywna tylko dla kont syntetycznych, jej zaznaczenie przypisuje je do kont grupujących analityczne konta rozrachunkowe. W praktyce, podczas dodawania nowego kontrahenta, zyskamy możliwość wyboru tego konta jako nadrzędnego dla analityki kontrahenta.
  • Typ konta, konto pozabilansowe - oznaczenie konta jako pozabilansowe możliwe jest w stosunku do konta syntetycznego. Konta analityczne dziedziczą to ustawienie po swoim rodzicu (koncie nadrzędnym).
  • Opis dla celów polityki finansowej - pola nie należy pozostawiać pustym. Należy zapoznać się ze stylem stosowanym dla innych kont i podobnie opisać tworzone konto. Opis użyty zostanie w obowiązkowym dokumencie polityki rachunkowości jednostki.

Program Ksiegowy Krawiec - tworzenie nowego konta

Użycie ikony "Zapisz nowe konto", kończy proces jego tworzenia. Wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający i przeniesieni zostaniemy do tabeli, listy kont. Utworzone konto będzie już widoczne w naszej strukturze.

Program Ksiegowy Krawiec - utworzenie nowego konta księgowego

Należy zauważyć, że w procesie tworzenia konta nie określamy, czy konto jest bilansowe, wynikowe, czy analityczne rozrachunkowe. Charakter konta zostanie określony automatycznie, na podstawie faktycznie pełnionej roli w systemie księgowym jednostki. Konto będzie typu bilansowego, w przypadku przypisania do pola bilansu (zestawienia finansowe). Konto wynikowe, będzie posiadało przypisanie do pola rachunku zysków i strat, a konto analityczne rozrachunkowe, będzie przynależne do kontrahenta, sponsora, czy pracownika.

 


Szybki start, poradnik - Plan kont, dodawanie nowego konta księgowego.

Program do pełnej księgowości - Krawiec FK

Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości w temacie obsługi programu, napisz na adres
soft [małpeczka] fundacjabaltica.pl
Na podstawie Waszych sugestii będziemy na bieżąco rozbudowywać ten dział o nowe porady.

Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej

Od 1 października 2018, jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązane są do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej.

Więcej…

CIT-8(26) za 2018

W roku 2019, dochód / stratę osiągnięte począwszy od 1 stycznia 2018 roku, rozliczyć należy na formularzu CIT-8 w wersji 26.

Więcej…

Jeśli chcesz otrzymywać od nas powiadomienia o wydanych aktualizacjach, nowych produktach, czy promocjach, dopisz swój adres do listy odbiorców biuletynu informacyjnego.
Po wciśnięciu "Wyślij" poczekaj chwilę na komunikat potwierdzający.